جغرافیای سیاسی ایران، نام کتابی است نوشته دکتر محمدرضا حافظ نیا که در آن به تعریف و تشریح جغرافیای سیاسی ایران پرداخته شده*است.


این کتاب تاکنون جوایز دوازدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی و بیست و یکمین دوره کتاب سال در سال ۱۳۸۲ را از آن خود کرده*است.[۱]کتاب جغرافیای سیاسی ایران برای دانشجویان رشته جغرافیا در دوره کارشناسی به ارزش ۲ واحد و کارشناسی ارشد به ارزش ۲ واحد به عنوان یکی از منابع اصلی درس جغرافیای سیاسی ایران تدوین شده*است.[۲]این کتاب همچنین یکی از منابع درسی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی به شمار می*رود.[۳]